Meny

Søk

Meny

DOK 48 Gruppen

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Navn

Gruppen fikk sitt navn fra den opprinnelige §48 i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Derfor DOK48.

Behov

Gruppen ble dannet av fem hovedårsaker

  • Dokumentert sikkerhetsopplæring er et meget stort og uoversiktlig fagområde. Det var behov for struktur og klasser
  • Lage fakta-ark for utstyr slik at det er omforent hva man snakker om
  • Lage opplæringsplaner som var omforent av bransjene som "akseptable"
  • Samle opplæringsmateriell innenfor fagområdet og gjøre dette tilgjengelig
  • Samle ovennevnte i en portal: http://www.dokumentert.no

Web-portalen

Portalen http://www.dokumentert.no gir en samlet oversikt over blant annet regelverk, klasser, fortolkninger, risikovurdering og annet nyttig om dokumentert opplæring. Her finnes opplæringsplaner, bøker, kompendium, powerpoint-presentasjoner, faktaark og moduloversikter.

Portalen inneholder anbefalte retningslinjer, opplæringsplaner og veiledninger for dokumentert sikkerhetsopplæring og skal utvikles fortløpende av DOK48 gruppen.

Gruppen

Gruppen skal være en bredt sammensatt gruppe representert med ulike bransjer som industri, verft, videregående skoler, utleieaktører, forsvaret og bransjeorganisasjoner.

Medlemmer i DOK48 gruppen, HER

Leder

Valgte leder i DOK48 gruppen:

Ketil Almlie
Forsvaret- Sertifisert Sikkerhetsopplæring
TLF 92 88 00 20
E-post: kalmlie@mil.no

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev