Meny

Søk

Meny

Fagområder i NOORSI

Fagområder NOORSI/ medlemmene

Hovedfagområder

  • Truck sertifisert opplæring og kontroll
  • Kran sertifisert opplæring og kontroll
  • Masseforflytningsmaskiner setifisert opplæring og kontroll
  • Offshore& Sjøfart (Offshorekraner, Skipskraner løfteredskap, riggerkurs, sakkyndig kontroll mm)
  • Videregående skoler (skjæringspunktet læreplan/sertifisert/dokumentert opplæring)
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring (alt av arbeidsutstyr)
  • Risikovurdering og risikoanalyse
  • Sikkerhetsrådgivere, farlig gods, krav under DSB

Instruktøropplæring

Instruktørkurs Truck

Instruktørkurs Stortruck

Instruktørkurs Modul 1.1i          

Instruktørkurs Traverskran

Instruktørkurs Lastebilkran

Instruktørkurs Mobilkran

Instruktørkurs Personløfter

Instruktørkurs Masseforflytningsmaskiner

Instruktørkurs Teleskoptruck C1+C2

Instruktørkurs Pedagogikk

Instruktørkurs Løfteredskap

Instruktørkurs Risikovurdering

Kontrolløropplæring

Kontrollørkurs Truck

Kontrollørkurs Personløfter

Kontrollørkurs Traverskran

Kontrollørkurs Lastebilkran

Kontrollørkurs Masseforflytningsmaskiner

Kontrollørkurs Klatrestillas

Kontrollørkurs Løfteredskap

Konferanser og fagsamlinger

Krankonferansen 

Truck konferansen

Maskinkonferansen (masseforflytningsmaskiner)      

Kontrollørkonferansen

Bransjekonferansen

Konferanse Sikkerhetsrådgivere

Høydekonferansen NOORSI-PLF

HMS Konferansen

Fagsamling Truck og Masseforflytning

Fagsamling Dokumentert opplæring

Oppdateringskonferanse instruktører

Konferanse Arbeid i Høyden

Oppdateringskonferanse standarder

Oppdateringskonferanse regelverk

Sertifisert Sikkerhetsopplæring

G1 Mobilkran

G2 Tårnkran

G3 Portal/svingkran

G4 Bro og traverskran

G5 Offshorekraner

G8 Lastebilkran

 

M1 Doser

M2 Gravemaskin

M3 Veghøvel

M4 Hjullaster

M5 Gravemaskin

M6 Dumper

 

T1 Lavtløftende truck

T2 Skyvemast og støttebenstruck

T3 Svinggaffel og høytløftende plukktruck

T4 Motvektstruck

T5 Sidelaster

T6 Sidelaster over 10 tonn

T7 Portaltruck over 10 tonn

T8 Motvektstruck med gaffelarm over 10 tonn

T8.1 Motvektstruck med containeråk, over 10 tonn

T8.2 Motvektstruck med tømmerklo, over 10 tonn

T8.4 Motvektstruck med teleskopbom, over 10 tonn

T20 Andre

 

C1 Teleskoptruck med lastekapasitet tom 10 tonn

C2 Rundtomsvingende teleskoptruck tom 10 tonn

 

 

 

Kontroll, sertifisert sakkyndig kontroll

GX

Alle typer Løfteinnretninger for hengende last

G1

Mobilkraner

G2

Tårnkraner

G3

Portal-/svingkraner

G4

Bro-/traverskraner

G5

Offshorekraner - (Landrigget)

G6

Flytekraner

G7

Vinsjer/spill/talje

G8

Lastebilkraner

G9

Kabelkraner

G10

Hånddrevne kraner

G11

Løst utstyr/løfteredskap, se fagområde R4

G12

Scenerigger, se undergruppe S

G20

Kraner - Andre - Beskrives

RX

Alle typer Løfteutstyr

R1

Kjetting

R2

Fiber

R3

Ståltaustropper

R4

Løst utstyr (plateklyper, øyebolter, sjakler, betongtobber, stålkasser, pallegaffel

R5

Løfteåk

R6

Annet utstyr

TX

Løfte- og stablevogner - en klasse

T1

Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn

T2

Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn

T3

Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck /

sidestablende og førerløftende plukkttruck t.o.m. 10 tonn

T4

Motvektstruck / Teleskoptruck

T5

Sidelaster

T6

Sidelaster med løftekapasitet o. 10 tonn

T7

Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn

T8

Stortruck med løftekapasitet o. 10 tonn

T20

Trucker - Andre (BESKRIVES)

MX

Masseforflytningsmaskiner - en klasse

M1

Doser

M2

Gravemaskin

M3

Veihøvel

M4

Hjul / Beltelaster

M5

Gravelaster

M6

Dumper

M7

Skrape

M20

Masseforflytningamaskiner - Andre - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk) BESKRIVES

P1

Personløfter - Løftebord

P2

Personløfter - Arbeidsplattform (bil eller tilhengermontert, samt selvgående)

P3

Personløfter - Andre

B1

Bilkran

B2

Vinsj

B3

Redskap

B4

Annet utstyr

S

Studio- og scenerigger, undergrupe S for G12

SX

Alt utstyr (må i tillegg være godkjent innen andre aktuelle fagområder

S1

Deler av riggen (må spesifiseres)

HX

Hengestillas - alle typer

KX

Klatrestillas for høyder o. 3 meter - alle typer

B

Byggeplassheiser

TBX

Trallebane

AB

Arbeidsutstyr på bergingsvogner

 

Dokumentert Sikkerhetsopplæring
Her finnes flere hundre klasser og typer arbeidsutstyr

 

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev