Meny

Søk

Meny

KONTAKTLISTE

Kontaktliste for NOORSI pr 19. juni 2015

Administrasjon / Sekretariat

Adm Direktør NOORSI / Styreleder Norsk Organisasjonsservice AS:
Audun T. Sætre
Tlf: 924 47 998
admdir@noorsi.no

Fagsjef NOORSI:
Lars Nordvik
Tlf: 33309948
Mob: 48137035
lars@noorsi.no

Daglig Leder,
Norsk Organisasjonsservice AS:
Gry Lundkvist
Tlf: 33 30 99 43
Mob: 45 48 90 84
gry@noorservice.no

 

 

Produksjonsansvarlig,
Norsk Organisasjonsservice AS:
Tone Hødnebø 
Tlf: 33 30 99 46
tone@noorservice.no

Produksjon:

Anniken Klingberg
Tlf: 33 30 99 44
bestilling@noorservice.no

 

Styret valgt på årsmøtet 2016

Styreleder:
Bent Moldvær
Oko Produkter VT Norge
Varaordfører Tønsberg Kommune
Tlf: 926 26 049
bent@dawa.no

Nestleder:
Inge Eriksen
Sikkerhetsrådgiver I. Eriksen
Styreleder NOFAG Norsk forening for Farlig Gods
Tlf: 970 67 310 
inge@srie.no

Styremedlem:
Maria Granlund
Granlund Kompetansesenter AS
Tlf: 412 74 004
maria@granlundkompetanse.no

Styremedlem:
Reidar Bo Bligaard
Sapioskolen AS
Tlf: 489 97 013
reidar@sapioskolen.no

Styremedlem:
Odd Arne Sjøberg
Blakstad Videregående Skole
Leder Lansdlinjene for Anleggsmaskinføreropplæringen
Tlf: 37 23 53 15
odd.arne.sjoberg@sameyde.vgs.no

1.vara:
Frode Lundberg
Narvik Videregående Skole
Tlf: 909 10 010
frolun25@vgs.nfk.no

2.vara:
Sverre Riise
Skandinavisk Trafikksenter AS
Tlf: 478 99 008
sverre.riise@skantraf.no

 

 

Styret Norsk Organisasjonsservice AS (eid av NOORSI)

Styreleder:
Audun T. Sætre
Tlf: 924 47 998
admdir@noorsi.no

Styremedlem:
Egil Alvær
Bybanen Utbygging, Bergen
Tlf: 409 14 791
egil.j.alvaer@hfk.no

Styremedlem:
Tone Hødnebø
Ansattrepresentant
Tlf: 33 30 99 46
tone@noorservice.no

Vara:
Jan Erik Parr
Brubakken AS
Tlf: 916 49 265
jan.erik.parr@brubakken.no

 

Gruppeledere i NOORSI systemet

VGS Gruppen:
Odd Arne Sjøberg
Blakstad Videregående Skole
Tlf: 37 23 53 15
odd.arne.sjoberg@sameyde.vgs.no

DOK 48 Gruppen:
Ketil Almlie
Forsvaret

-Sertifisert Sikkerhetsopplæring
Tlf 928 80 020
kalmlie@mil.no

Sjøfart & Offshore Gruppen:
Bent Arve Midtbø
M-BA Sikkerhetsopplæring AS
Tlf 415 14 591
bam@m-ba.no
Utrykningsinstruktørene:
Tor-Olaf Billing
Sørlandet Sykehus HF
Tlf: 902 89 802
tor.olaf.billing@sshf.no

 

 

Administrasjonen i ASAS Sertifisering AS (eid av NOORSI)

Daglig leder:
Ewa Raade Gravdal
Mob: 926 10 540
Tlf: 33 06 05 00
ewa@asassert.no

Revisjonsleder:
Ellington Wilkins
Mob: 920 89 692
Tlf: 33 06 05 00
ellington@asassert.no

Kontormedarbeider:
Jane Rogers Bøe
Tlf: 33 06 05 00
jane@asassert.no

System / Fagrevisor:
Nina Roland
Niro AS
Tlf: 900 24 318
nina@niro.as

Fagrevisor:
Kjell Gjertsen
Tveiten Anlegg AS
Tlf: 904 70 899
kjell@tveitenanlegg.no

Fagrevisor:
Magne Forland

Tlf: 952 34 440
magne.forland@hybeko.no

System / Fagrevisor:
Sverre Eriksen
Sewec Consulting
Tlf: 906 85 160
Sverr-er@online.no

Fagrevisor:
Torstein Aasen
Didakt AS
Tlf: 934 34 343
post@didakt.as

 

Styret ASAS Sertifisering AS

Styreleder:
Jahn Magnus Jahnsen
Advokatfirmaet Harldsen, Bydal & co DA
Tlf: 33 35 82 00
jmj@advhb.no

Styremedlem:
Audun T. Sætre
Tlf: 924 47 998
admdir@noorsi.no

Styremedlem:
Magne Forland
Tlf: 952 34 440
magne.forland@hybeko.no

Styremedlem:
Jane Rogers Bøe
Ansattrepresentant
Tlf: 33 06 05 00
jane@asassert.no

Vara:
Nina Roland
Niro AS
Tlf: 900 24 318
nina@niro.as


 

 

Norsk Forening for Farlig Gods - NOFAG, en forening i NOORSI

Styreleder:
Inge Eriksen
Sikkerhetsrådgiver Inge Eriksen
Tlf: 970 67 310 
inge@srie.no

Nestleder:
Carina Øraker Kjenne
Ragn-Sells Miljøsanering AS
Tlf: 926 67 470
carina.kjenne@hotmail.com

Styremedlem:
Anne-Britt Paar
Østfold Olje Ragnar Larsen & Sønner AS
annebritt.paar@ragnar-larsen.no

Styremedlem:
Audun Tandberg
Terje Tandberg Transport AS
Tlf: 905 31 298
audun@tandbergtrans.no

Styremedlem:
Tor Stenerud
SKT Farlig gods spesialisten
Tlf: 924 61 359
tor@stenerud.info

Vara:
John Erik Kjettorp
Dangerous Goods Management Oslo AS
Tlf: 982 41 021
johnerik@dgm.no

Vara:
Willy Johansen
Scandinavian Safety Group AS
Tlf: 976 00 104
willy@ssgr.no

 

 

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev