Meny

Søk

Meny

Kontrollsystemet 123 Service-som hjelper deg å unngå kostbart dobbeltarbeid!

123 Service, IT-systemet for kostnadseffektiv gjennomføring av inspeksjon. Digitale sjekklister med automatisk rapportgenerering og dokumentdistribusjon. Automatisk overvåking av forfall. Gjennomgående papirløs løsning for hele inspeksjons og dokumentasjonskjeden.

  • Elektronisk sjekkliste på telefon, pad eller pc, genererer automatisk pdf rapport.
  • Rapporter er automatisk tilgjengelig for eier og bruker umiddelbart når inspeksjonen er avsluttet.
  • Systemet overvåker og sender automatisk varslingsrapporter på utstyr som nærmer seg forfall. Kan varsle både kontrollør og eier.
  • Særdeles enkelt selvforklarende brukergrensesnitt, krever lite/ingen opplæring.
  • Gir både kontrollør og eier komplett oversikt over status på utstyr. Enkelt søkbart.
  • Sikker arkivering av kontrolldokumentasjon og underlagsdokument.
  • Kan enkelt legge til foto unders inspeksjon/ etterkontroll, som verifisering av avvik.
  • Kan enkelt legge til andre underlagsdokument som brukerveiledning, samsvarserklæring, datablad osv.

Se eksempel på digital sjekkliste

Se eksempel på varsling til sakkyndig virksomhet eller kunde

Se eksempel på statusoversikt for kunde

Se mer info om kontrollsystemet 123service

Ønsker du en uforpliktende gjennomgang eller demonstrasjon av systemet?

Ta kontakt med Noorsi, 33309940, info@noorsi.no, eller direkte med Lars Nordvik, tlf:48137035

 

 

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev