Meny

Søk

Meny

Medlemsfordeler som NOORSI medlem

Som medlem av bransjeorganisasjonen Noorsi får man mange fordeler:

Faglig bistand

Som medlem i Noorsi har du tilgang på faglig bistand innenfor alle organisasjonens respektive fagområder. I tillegg til egen administrasjon, har Noorsi knyttet til seg et stort spekter av kompetansepersoner, både i Noorsi sitt fagutvalg og ulike faggruppestyrer som bistår medlemmer på faglige og organisatoriske spørsmål. 

Synliggjøring av bransjen

NOORSI jobber for å synliggjøre bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som som forvalter regelverket. NOORSI ivaretar bransjens interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering

NOORSI  hjelper instruktører og kontrollører med å holde seg oppdatert vedrørende opplæring og sakkyndig kontroll på arbeidsutstyr.  Instruktører og kontrollører som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidsdag og fornøyde kursdeltagere/ kunder! NOORSI bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon

NOORSI har et moderne system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som holder medlemmene orientert når det skjer noen som bransjen har interesse av. Informasjonsstrømmen er basert på E-post til medlemmene samt en rekke web portaler. Eksempel er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer for sakkyndig kontroll.

Markedsføring

Som NOORSI medlem blir du med i vår nye søkbare database med kurs av alle typer. Basen blir brukt av både privatpersoner og firma som ønsker kurs av forskjellige slag. NOORSI markedsfører kursdatabasen, og har et sort antall daglige besøkende på sidene. Hensikten med basen er at både privatpersoner og firma lett kan finne frem til aktuelle kurs på et sted. I tillegg er det gjennom databasen mulig å finne frem til kontrollører som er med i NOORSI.

Hotellavtale

Gjennom en hotellavtale med Choice kjeden får bedriftene tilknyttet NOORSI rimeligere overnatning for sine ansatte på alle Choice, Quality og Comfort hoteller i Norge, samt en del hoteller i Danmark, Finland og Sverige.

Fellesskap

NOORSI gir felleskap med andre instruktører og kontrollører gjennom instruktør- og kontrollørseminar som avholdes årlig rundt i hele landet. NOORI har også et omfattende opplegg for Sikkerhetsrådgivere, herunder konferanser og flere medlemsfordeler på gang.
I tillegg kommer årlige medlemsmøter og årsmøtet. NOORSI legger vekt på sosiale sammenkomster i forbindelse med disse for å fremme nettverksbygging i bransjen.

Påvirkning

NOORSI ivaretar medlemmenes interesser gjennom påvirkning av myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. En bransjeorganisasjon vil selvfølgelig ha langt større innflytelse enn enkeltpersoner. Derfor må du fremme dine synspunkter gjennom NOORSI.

Sekretariat

NOORSI har åpent sekretariat i vanlig kontortid slik at medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål. Medlemmene kaster ikke bort dyrebar tid med endeløse telefonkøer for å få svar på spørsmål om opplæring og sakkyndig kontroll.  For medlemmene er det viktig å ha et bemannet sekretariat å kunne henvende seg til. Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp. Sekretariatet kan enten hjelpe medlemmene direkte, eller formidle kontakter. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

Materiell

NOORSI utarbeider etter innspill fra medlemmene aktuelt materiell som medlemmene har bruk for. Eksempel er prisgunstige kontrollmerker og rondeller med firmalogo for sakkyndige kontrollører. Videre har NOORSI utviklet egne kontrollskjema for sakkyndig kontroll standardisert for medlemmene. Dette kan også leveres med din firmalogo.

Stordriftsfordeler

Felleskap gir også stordriftsfordeler. NOORSI har rabattavtaler med forlag på læremateriell og undervisningsmateriell.
Våre medlemmer kan handle materiell på www.materiellportalen.no, de vil da automatisk få maks medlemsrabatt på sin bestilling.

Prisgunstig forsikring

NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for bedrifter som har både instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring. Herunder både ansvars- og ulykkesforsikring for instruktører og ansvarsforsikring for kontrollører. Forsikringene er langt rimeligere enn den enkelte bedrift som har instruktør/ kontrollør kan oppnå på egenhånd.

Prisgunstige kompetansebevis

NOORSI har rabattavtale med Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring. Dette betyr at våre medlemmer får en langt lavere pris for utstedelse av bevis enn andre. Dette gjelder kompetansebevis både for sertifisert og dokumentert opplæring samt kontrollørbevis for kontrollør. Bevisene har meget høy kvalitet. For en instruktør er det raskt flere tusen kroner pr. år å spare på NOORSI avtalen.

Tvister

Står du i tvistespørsmål, står foreningen bak deg med sin kompetanse og advokatbistand.

Studieturer og bedriftsbesøk

NOORSI arrangerer bedriftsbesøk til bedrifter som kan øke din kompetanse rundt temaene produkt, bruk og undervisning. Slike turer gir deltakerene innsikt og kunnskap og det knyttes kontakter og fordelaktig nettverk. NOORSI har også arrangert slike turer til produsenter av arbeidsutstyr i andre land, bl.a. Tyskland.

Vikarer/ ekstrahjelp

Dersom din instruktør skulle bli syk eller av andre grunner ikke kan ta et kurs, kan NOORSI informere deg om vikarmuligheter. Er kurstilgangen stor har du gjennom NOORSI kontakter for ekstrainstruktør. Har du ledig kurskapasitet kan du melde deg aktuell som vikar eller ekstrainstruktør.

Prisgunstige kurs

Som NOORSI medlem har du tilgang på langt rimeligere kurs enn ikke-medlemmer. Dette gjelder både instruktørkurs og kurs for kontrollører. NOORSI utdanner instruktører og kontrollører for både truck, kran, masseforflytningsmaskiner og personløftere.

Fagmiljø

NOORSI har et eget fagutvalg som gjenspeiler organisasjonens kompetanseområder. Utvalget er sekratariatets rådgiver i fagspørsmål. Utvalget er pr. i dag sammensatt av instruktører og sakkyndige kontrollører med høy kompetanse på fagområdene truck, kran, masseforflytningsmaskiner, personløftere og annet arbeidsutstyr.

Grupper

NOORSI har flere grupper bestående av høyt kompetente personer, herunder VGS Gruppen (videregående skoler i Norge), Offshore og Sjøfart Gruppen, DOK48 Gruppen (dokumentert opplæring), Tungbilgruppen (tungbil og etterutdanning), Utrykningsinstruktørene samt Forening for Sikkerhetsrådgivere i Norge.

Informasjonsportal noorsi.no

NOORSI har en moderne informasjonsportal. Som medlem får du eget passord for pålogging til medlemmenes egne sider. Her vil du finne aktuelt fagstoff, reportasjer, veiledninger og fortolkninger. Portalen gir faglig informasjon om sertifisert og dokumentert opplæring, sakkyndig kontroll, nytt/akutelt innen bransjen og mye mer. Portalen skal være en informasjonsportal for både instruktører og sakkyndige kontrollører.

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev