Meny

Søk

Meny

 • Velkommen til NOORSI sitt 28. ordinære årsmøte, samt NOFAG sitt 4. ordinære årsmøte.

  NOORSI 28. årsmøte går av stabelen på Thon Hotel Nordlys, Bodø, fredag 20. april 2018. Medlemmene inviteres til årsmøte med fagsamling dagen i forveien, den 19.april. Sett av dagene til faglig påfyll, medbestemmelse og hyggelige middager begge kvelder. Velkommen også til Norsk Forening for Farlig Gods (NOFAG) sitt 4. ordinære årsmøte, som avholdes etter Noorsi årsmøte. Påmelding gjøres med felles påmeldingsskjema.

 • NOORSI medieprofil og webstrategi endres

  NOORSI er i full gang med å endre sin medieprofil og informasjonssystem. Dette i tråd med det som er varslet tidligere, og som nå er behandlet i styret og gruppestyrene. Det blir derfor opprettet en rekke nye webportaler og facebooksider for å dekke informasjonsbehovet på en tilfredsstillende måte.

 • FFSN endrer navn til NOFAG - Norsk forening for Farlig Gods!

  Etter et års vurdering og diskusjon fremmet styret for årsmøtet forslag om å endre navn fra FFSN til NOFAG.

 • Velkommen til NOORSI sitt 27. ordinære årsmøte, samt FFSN sitt 3. ordinære årsmøte.

  NOORSI 27. årsmøte går av stabelen på Clarion Hotel Energy, fredag 28. april 2017. Medlemmene inviteres til årsmøte og medlemsmøte som går på samme dag. Sett av dagen til faglig påfyll, medbestemmelse og en hyggelig årsmøtemiddag på kvelden. Velkommen også til Forening For Sikkerhetsrådgivere (FFSN) sitt 3. ordinære årsmøte, som avholdes rett etter at NOORSI sitt årsmøte er avsluttet. Påmelding gjøres med felles påmeldingsskjema.

 • Vekst på de fleste områder i 2016

  NOORSI hadde fin vekst på de fleste fagområder i 2016. Det eneste som hadde klar tilbakegang var offshore, hvor det har vært meget stille siste året. For øvrig viser resultatene god fremgang på alle øvrige fagområder.

 • BIKS Industriopplæring samarbeidspartner med NOORSI

  NOORSI satser på opplæring innen hydraulikk i samarbeid med BIKS Industriopplæring

 • Arbeidsgruppen fremmet forslag om Fagbrev Truck- og liftmekaniker

  For en del år siden satte NOORSI som kjent ned en arbeidsgruppe som skulle arbeide for et nytt fag innen videregående skole, nemlig Truck- og liftmekaniker. Arbeidet med dette linjefaget hadde sitt utspring i en donasjon fra Magne Forland i Hybeko/PLF til NOORSI for en del år siden, for å få til et eget fagbrev for disse maskinene i VGS. Bakgrunnen var at det var et meget stort behov for denne fagkompetansen da spesielt lift var et raskt voksende marked i Norge.

 • NOORSI ser på mulighetene for vikarformidling av instruktører

  NOORSI har fått tilbakemelding på at det har oppstått et større behov for formidling av instruktører enn det har vært tidligere. Årsaken er at det har blitt langt flere instruktører som ikke har fast jobb eller fast tilknytning til opplæringsvirksomheter og som dermed leier seg ut gjennom eget selskap, samt at opplæringsvirksomheter har en langt større usikkerhet og derfor trenger kun periodevis instruktører.

 • Vel gjennomført årsmøte på Sundvolden

  NOORSI gjennomførte sitt 26. årsmøte på Sundvolden Hotel!

 • Stor interesse for Bransjekonferansen 2016

  Rundt 100 deltakere stilte med forventning og god stemning på Bransjekonferansen 2016. Denne gikk også i år av stabelen på Clarion Gardermoen, som vanlig i mars måned. Etter at NOORSI for noen år siden startet denne konferansen har interessen stadig blitt større for å holde seg oppdatert om det som skjer i bransjen for sertifisert sikkerhetsopplæring og kontroll.

1 | 2 | 3 | 4 | 5
Viser fra 1 til 10 av totalt 46 artikler

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev