Meny

Søk

Meny

Angerman samarbeidspartner med NOORSI

Angerman AS har tegnet en omfattende samarbeidsavtale med NOORSI. Avtalen innebærer for det første at NOORSI medlemmene sikres langsiktige gode rabatter på læremateriell hos Angerman Forlag. Dernest gir avtalen en rekke fordeler for Angerman som samarbeidspartner til NOORSI. For det tredje innebærer avtalen et betydelig økonomisk bidrag til NOORSI sitt bransjerettede arbeid. Vi ønsker Angerman velkommen som samarbeidspartner med NOORSI.

Det har over en tid vært forhandlet med Angerman AS om en avtale som samarbeidspartner. Som kjent er dette NOORSI sin nye strategi, å bygge en kjede av samarbeidspartnere som kan bidra til at NOORSI medlemmene sikres gode medlemsfordeler samt at samarbeidspartnere til NOORSI sikres gode fordeler gjennom avtalene.

Ikke minst så er strategien viktig for å sikre NOORSI som en solid bransjeorganisasjon med mange uavhengige ben å stå på.

Angerman har alltid hatt en god relasjon med NOORSI, og nå er altså dette samabeidet formalisert gjennom en omfattende samarbeidsavtale. NOORSI har også tidligere hatt avtaler av forskjellig karakter med Angerman, men nå er altså dette samlet og formalisert i en større formell avtale hvor Angerman også får status som samarbeidspartner med NOORSI, med de rettigheter som dette gir.

Angerman sitt læremateriell vil bli lagt ut på den nye Materiellportalen som er under utvikling. NOORSI skal imidlertid ikke ha lagerhold og disttribusjon av Angerman sitt materiell i Tønsberg, unntatt på enkelte spesielt avtalte produkter. Materiellet kan imidlertid om ønskelig bestilles gjennom NOORSI sin nye handelsportal, Materiellportalen.no, som ventes lansert i slutten av Februar måned.

Angerman sitt materiell ligger for øvrig på dagens materiellportal og kan ellers bestilles av medlemmene direkte gjennom Angerman

Vi ønsker Angerman hjertelig velkommen som samarbeidspartner med NOORSI.

Besøk ANGERMAN AS HER

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev