Meny

Søk

Meny

BIKS Industriopplæring samarbeidspartner med NOORSI

NOORSI satser på opplæring innen hydraulikk i samarbeid med BIKS Industriopplæring

NOORSI har de senere år knyttet til seg samarbeidspartnere innen en rekke fagområder. Styret i NOORSI har satt kriterier for hva som skal til for å kunne bli samarbeidspartner, og i hovedsak er dette at det skal gi fordeler for medlemmene i NOORSI og det skal fremme NOORSI sine interesser.

BIKS Industriopplæring har i en årrekke utviklet opplæring innen hydraulikk basert på anerkjente internasjonale standarder, og dette er kompetanse som utvilsomt er interessant for medlemmene i NOORSI. Som eksempel kan nevnes kontrollører i sakkyndige virksomheter og teknisk servicepersonell. I mange tilfeller er dette en og samme person. NOORSI sammen med BIKS Industriopplæring er derfor i gang med å utvikle skreddersydde kurs innen hydraulikk. Man vil legge opp til kurs gjerne på et enklere nivå enn de internasjonale opplæringstrinn og mer tilpasset bransjens behov, hvor kontrollører/servicepersonell og deres kompetansebehov står i fokus. Kurstilbudet vil i noen tilfeller legges opp som en forlengelse av allerede eksisterende kurstilbud innen kontrolløropplæring.

Kurstilbudet vil bli satt opp både i Bergen og i Tønsberg.

NOORSI kommer tilbake i løpet av kort tid med mer informasjon og konkrete tilbud om kurs innen hydraulikk med BIKS Industriopplæring som faglig samarbeidspartner.
 

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev