Meny

Søk

Meny

Eget fagstyre etablert for Utrykningsgruppen i NOORSI

Fagstyret har sitt første møte i Oslo 11. januar.

NOORSI etablerte for en tid siden "Faggruppe for instruktører og undervisningsansvarlige Utrykningskjøring" eller Utrykningsgruppen som den gjerne kalles. Dette etter henvendelse fra bransjen selv. Denne gruppen består av aktører som er godkjent for opplæring i førerkort-kode 160, eller utrykningskjøring som det gjerne kalles. Det er tre hovedgrupperinger innen denne opplæringsbransjen, nemlig ambulanse, brann/redning samt politiet.

Nå er det etablert et eget fagstyre for gruppen. Dette styret består av:

  • Tor-Olaf Billing, Sørlandet Sykehus HF, Prehospitale tjenester (leder av gruppen siden 2014)
  • Eivind Haatveit, Sykehuset Telemark, Prehospital klinikk
  • Erik Reppe-Sorken, Trondheim Brann og Redningstjeneste
  • Hans Ording, Tiurn Konsulenttjenester/Instruktør Utrykningskjøring

Fagstyret har sitt første møte i Oslo 11. januar 2016.

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev