Meny

Søk

Meny

FFSN endrer navn til NOFAG - Norsk forening for Farlig Gods!

Etter et års vurdering og diskusjon fremmet styret for årsmøtet forslag om å endre navn fra FFSN til NOFAG.

Årsmøtet i FFSN vedtok på årsmøtet å endre navnet på foreningen til NOFAG.

FFSN stod for Forening For Sikkerhetsrådgivere i Norge, men var tungt å uttale. I tillegg viste det seg at det var stor interesse for å være med i foreningen for andre en sikkerhetsrådgivere, for andre som også arbeider med farlig gods, f eks kurssted mm.

Derfor fremmet altså styret et forslag på årsmøtet i 2016 om å endre navnet, til et åpnere og mer inkluderende navn for alle som arbeider med farlig gods. Det ble imidlertid en del diskusjon frem og tilbake, og konklusjonen ble at man skulle tenke på det, og fremme et nytt forslag på årsmøtet i 2017.

Denne gang ble imidlertid styrets forslag vedtatt av årsmøtet, og foreningen har dermed endret navn til NOFAG - Norsk forening for Farlig Gods.

Navnet favner altså langt videre om bransjen enn det tidligere navnet og er enklere i uttale. Sekretariatet er i gang med å endre logo og informasjon dette på webside, facebook mm.

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev