Meny

Søk

Meny

Forening For Sikkerhetsrådgivere i Norge stiftet

Forening For Sikkerhetsrådgivere i Norge (FFSN) ble stiftet på stiftelsesmøte 1. oktober. Møtet fant sted på Gardermoen.

Stiftelsesmøtet fant sted på Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen. Foreningen søkte samtidig opptak som egen forening i NOORSI i henhold til vedtektene. Dermed var FFSN som forening fullt i funksjon fra første dag med NOORSERVICE som sekretariat.

FFSN er en egen selvstendig forening med eget styre, men med NOORSI som paraplyorganisasjon og felles kontingentordning. Foreningen etablerte sine vedtekter på stiftelsesmøtet. 

Det ble holdt valg til styret og følgende ble valgt:

  • Styreleder             Vidar Eriksen,               SSGR
  • Styremedlem        Bjørg Isene,                  Chemring Nobel
  • Styremedlem        Heidi Videhi Røsdal,     ACO Chemi
  • Varamadlem         Anne Britt Paar             Østfold Olje
  • Varamedlem         John Kjettorp                DGM Nord

Medlemskap for firma/hovedmedlemskap vil ha en kontingent på kr 5000, mens personlig medlemskap vil ha en kontingent på kr 1000. Er du medlem i NOORSI kan du melde deg inn i FFSN uten kostnad.

Formålet med Forening for Sikkerhetsrådgivere er å fremme interessen til sikkerhetsrådgivere i Norge, på samme måte som tilsvarende foreninger for sikkerhetsrådgivere i andre land, eksempelvis FASID i Danmark, www.fasid.dk .Dette vil være konferanser, oppdateringskurs, faglig støtte, rådgiving, nyheter, informasjon, regelverkshøringer mm.

Fagforum for sikkerhetsrådgivere skal bidra til å sikre personell nødvendige ferdigheter og kunnskap som vil komme samfunnet til gode i form av færre uønskede hendelser med farlig gods. Dette skal gjøres med web-portal, kurs, konferanser, ERFA/gruppemøter samt kontakt og erfaringsoverføring fra de nordiske foreningene på samme fagområde. FFSN skal ikke ha noe med grunnutdanningen å gjøre, dette ligger i Norsk Brannvernforening under DSB. 

Foreningen vil få egen web-portal i nær fremtid www.ffsn.no.

Foreningen blir en bransjesammenslutning med fagområde sikkerhetsrådgivere som har godkjenning under Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB).

Foreningens styre vil nå etablere kontakt med de andre nordiske foreninger for sikkerhetsrådgivere samt søke opptak i den europeiske sammenslutning av landsforeninger for sikkerhetsrådgivere.

Det arbeides nå med en rekke medlemsfordeler for medlemmene, herunder rabatt på kurs, konferanser, læremateriell, egen forsikringsordning, ERFA møter, kontakttelefon, web-innlogging på lukkede sider med diskusjonsforum osv

Forsikring kan tegnes nå. Denne ligger ferdig til tegning i NOORSERVICE.

Er du interessert i å være med i Forening For Sikkerhetsrådgivere i Norge, send en kort epost til gry@noorservice.no og du vil få tilsendt innmeldingsskjema.

Har du spørsmål kontakt NOORSI på 33309940 eller Audun T. Sætre tlf 92447998

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev