Meny

Søk

Meny

Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har funnet at det er behov for enkelte endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

De største endringene er begrunnet i behov for å revidere kapitlet med krav til å arbeide i høyden, å forskriftsfeste adgang for EØS-borgere til å avlegge egnethetsprøve og prøveperiode hos en sertifisert opplæringsvirksomhet, og å innføre et gjennomgående krav til hvem som skal utføre helseundersøkelser. For øvrig er forslag til endringer i hovedsak tydeliggjøring og presisering av gjeldende krav.

 

Last ned høringsdokumentene HER:

Er du medlem av NOORSI, ta kontakt dersom du har kommentar, slik at det kan settes opp felles høringssvar.

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev