Meny

Søk

Meny

Lifting Safety International (LSI) samarbeidspartner med NOORSI

NOORSI og Lifting Safety International har inngått avtale om at NOORSI overtar alt lagerhold og all distribusjon av LSI sitt opplæringsmateriell. LSI avvikler ordrebestilling og lager i Drammen og overfører nå videre bestilling og distribusjon av alt LSI sitt opplæringsmateriell til NOORSI fra 1. mars (opprinnelig dato var 1. februar). Dette er en meget stor og viktig avtale for NOORSI og LSI.

NOORSI er nå i full gang med å implementere en ny utgave av www.materiellportalen.no. Den nye materiellportalen blir en helt ny og betydelig forenklet portal med innlogging. Dette vil innebære at man kan manøvrere mellom noorsi.no, noorservice.no og materiellportalen sømløst og innlogget.

For kundene og medlemmene betyr dette mye raskere bestilling uten å måtte oppgi leverings- og fakuradata. Alle forlagene vil dessuten få sitt eget område på portalen med egen tilgang, noe som innebærer nøytral og presis informasjon om materiellet.

Fordelen for LSI er blant annet at forlaget nå kan avsette enda mer ressurser til servicekontakt for alle kunder, samt faglig oppfølging til alle brukere av materiellet. Dessuten frigjøres mer tid for forlaget til ytterligere utvikling av opplæringsmateriell.

For medlemmene i NOORSI og kundene er dette fordelaktig ved at det sikres meget gode avtaler på materiell fremforhandlet av NOORSI. For NOORSI sitt datterselskap NOORSERVICE betyr dette betydelig økt omsetning og lønnsomhet.

Avtalen trer i kraft fra nyttår men distribusjon og bestilling vil innføres fra 1. mars. Innfasing vil skje på en måte som sikrer at alt skjer med 100% presis levering.

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev