Meny

Søk

Meny

NOORSI med på "Mining and Society in the Arctic" - Grønland

NOORSI var invitert til å være med på konferansen "Mining and Society in the Arctic" som gikk av stabelen 5.- 7. juni i Sisimiut på Grønland med 95 deltakere. Viktige tema var blant annet et felles harmonisert system for opplæring og sertifisering for å få en mobil arbeidsstyrke for gruvedrift i arktiske strøk.

Konferansen startet fredag kveld med samling og middag i Kulturhuset i Sisimiut. Deretter var det faglige tema og innlegg hele lørdagen hvor en rekke personer var spesielt invitert, blant annet Vittus Qujaukitsoq- Minister of industry, labor, Trade and Foreign Affairs- Greenland. Lørdagen ble avsluttet med middag på Hotel Sisimiut.

Søndag var satt av til "workshops" hvor Ellington Wilkins fra ASAS Sertifisering holdt en times hovedinnlegg om det norske sertifiseringssystemet før workshops. På ettermiddagen var det besøk på Greenland School of Mineral& Petroleum samt på det store maskinfeltet som skolen har i utkanten av Sisimiut. Denne skolen var arrangør og vert for konferansen. Dagen ble avsluttet med en meget flott gallamiddag på Hotel Sisimiut.

Greenland School of Mineral& Petroleum har adoptert helt og fullt det norske systemet for opplæring på anleggsmaskiner og er sertifisert av ASAS Sertifisering, et selskap eid av NOORSI. Skolen kjører sin opplæring etter norske læreplaner  og instruktørene tar instruktørkursene gjennom NOORSI Skolen. Representanter fra skolen deltar også aktivt på NOORSI sine konferanser og årsmøter. Alt dette gjør de på frivillig basis, slik at de kan ha en standard å vise til i forbindelse med utdanningen som de gir.

Greenland School of Mineral& Petroleum la også frem forslag om at det nå bør etableres en omforent standard for opplæring av en mobil arbeidsstyrke til den arktiske gruveindustrien og det ble i dagene etter konferansen arrangert møter, blant annet mellom Greenland School of Mineral& Petroleum, NOORSI og representanter fra Alaska, om mulighetene for en omforent og harmonisert standard for opplæring av gruvepersonell i det arktiske området, herunder Finland, Sverige, Norge, Grønland (Danmark), Canada og Alaska. 

Oppstilling utenfor kuturhuset i Sisimiut.

Hans Hinrichen, fra GSMP

Ellington Wilkins fra ASAS Sertifisering.

Les mer om konferansen og se bilder på NORDMIN (Luleå University of Technology) sine sider.

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev