Meny

Søk

Meny

NOORSI medieprofil og webstrategi endres

NOORSI er i full gang med å endre sin medieprofil og informasjonssystem. Dette i tråd med det som er varslet tidligere, og som nå er behandlet i styret og gruppestyrene. Det blir derfor opprettet en rekke nye webportaler og facebooksider for å dekke informasjonsbehovet på en tilfredsstillende måte.

Styret i NOORSI og styrene i de forskjellige gruppene har gitt sin tilslutning til at det opprettes egne webportaler for de forskjellige fagområder og at det opprettes facebooksider tilsvarende aktuelle nye webportaler.

Dette arbeidet er altså i full gang og NOORSI sitt ansikt utad vil altå endres vesentlig det neste halvåret ved at hver faggruppe skal få sin egen profil og identitet gjennom web og facebook.

Foreløpig oversikt ser slik slik ut:

Fagområde i NOORSI Forening/Gruppe i NOORSI Webportal Facebook
NOORSI Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse www.noorsi.no @noorsiorg

Farlig gods og
Sikkerhetsrådgivere

Norsk forening for Farlig Gods www.nofag.no @nofag.no

Tungbilskolene
Etterutdanning YSK

Tungbilgruppen www.tungbilgruppen.no @tungbilgruppen
Opplæring Utrykningskjøring Utryningsinstruktørene www.utrykn.no @utrykningsinstruktorene

Sertifisert sikkerhetsopplæring
Sertifisert sakkyndig kontroll

Fagutvalget for Sertifiseringsordningen www.sertifisering.org @sikkerjobb
Dokumentert sikkerhetsopplæring DOK48 Gruppen www.dokumentert.no

Opplæring og kontroll
Offshore & Sjøfart

Offshore & Sjøfart Gruppen    
Videregående skoler VGS Gruppen www.vgsgruppen.no @VGS Gruppen

 

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev