Meny

Søk

Meny

Prosjekt "uavhengig prøving" går raskere enn forutsatt

Styret i NOORSI har som tidligere opplyst, vedtatt å iverksette prosjektet «Elektronisk spørsmålsbank og Uavhengig Prøving». Flere større punkter i prosjektplanen er nå gjennomført, så prosjektet har gått betydelig raskere enn forutsatt. Vi regner nå med at bransjen er i full gang med uavhengig prøving allerede denne høsten.

Det har i mer enn ti år vært diskutert og fremmet forslag inn til NOORSI om uavhengig prøving i bransjen for sertifisert sikkerhetsopplæring. Det blir stadig oftere henvendelser til NOORSI om at dette bør iverksettes, spesielt fra virksomheter som mener det bør settes mottiltak mot de som praktiserer lettvinte løsninger.

En elektronisk spørsmålsbank vil gi uante muligheter for kvalitetsheving av sertifisert sikkerhetsopplæring blant annet ved at alle prøver blir ulike, ombytting av svaralternativer mm. Medlemskap gir rett til å bruke et spesielt emblem/logo og bli med i en større markedsføringskampanje mot offentlige etater, bransjer, konsern mm samt oppføring på en nøytral webportal som nå er under utvikling. Signalene vi får er at mange innkjøpere av kurs vil kreve dette ved kjøp av sertifisert sikkerhetsopplæring som trygghet for at sluttprøving faktisk er "uavhengig".

En gruppe i NOORSI har jobbet med dette og vært på besøk i Danmark for å se hvordan dette fungerer der. Danmark har hatt uavhengig prøving i mange år og har god erfaring med dette.

Medlemmene i NOORSI har i egen utsending blitt invitert til å være med i styringsgruppen for prosjektet. Det er helt tydelig at dette er et prosjekt som medlemmene finner spesielt interessant, og interessen for å være med i styringsgruppen har vært meget stor. Det må settes sammen en gruppe med en rimelig fordeling, i første omgang innen truck, kran og masseforflytningsmaskiner. Senere på høsten vi flere involveres når vi starter med hele fagområdet for dokumentert sikkerhetsopplæring

Første møte i referansegruppen blir på Quality Hotel på Gardermoen onsdag 2. september kl 12 til torsdag 3. september kl 12. Vi vil da ha satt sammen en gruppe basert på kompetansepersoner fra hvert fagområde innen sertifisert sikkerhetsopplæring.

Er du interessert er det fortsatt en mulighet: send en epost til admdir@noorsi.no eller ring Audun T. Sætre på 92447998

Velkommen til årets mest spennende prosjekt i NOORSI!


 

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev