Meny

Søk

Meny

Rekordvekst i 2014

Når 2014 nå er oppsummert ser vi et hektisk men godt år for NOORSI. Det er solid vekst på alle områder og det er en betydelig utvidelse av samarbeid mot flere grupper og bransjer.

2014 har vært et år med meget store utfordinger for NOORSI. Det begynte med utfisjonering av NOORSI sin kommersielle virksomhet hvor Norsk Organisasjonsservice AS ble etablert. Dette selskapet har i 2014 nådd alle sine mål og er godt etablert i bransjene blant annet som sekretariat for NOORSI, Personløfterforeningen og Forening For Sikkerhetsrådgivere i Norge (FFSN) i tillegg til teknisk drift av NOORSI-skolen med kurs og konferanse. Ved etableringen var det skissert potensiale for en årlig vekst på rundt 20% mens pilene allerede nå peker på en vekst på opp mot 100% i 2015 sammenlignet med 2014.

En meget stor jobb har vært på IT og teknologisiden. Det er i 2014 etablert et helt nytt og meget funksjonelt medlemsregister. Dette er direkte knyttet mot alle de nye websidene som er etablert slik at man i 2015 vil få en helt unik mulighet til å styre bransjens nye intranett med innlogging for hver enkelt person, hvor den enkelte person får sin egen "personlige meny" basert på sine fagområder, gruppemedlemskap, faginteresser og rettigheter. Det nye registeret er direkte koblet mot www.noorsi.no , www.noorservice.no , www.ffsn.no og den nye www.materiellportalen.no som vil bli lansert i januar/februar 2015. Man skal da kunne manøvrere sømløst og innlogget på alle websidene, herunder lese innlogget intranett på noorsi eller FFSN, melde seg på kurs og konferanse på noorservice samt bestille alle typer materiell levert i en forsendelse fra materiellportalen. Alt kun med enkle tastetrykk uten å måtte logge seg av og på. 

I NOORSI har det faglig vært et meget høyt aktivitetsnivå med blant annet etablering av Forening For Sikkerhetsrådgivere i Norge (FFSN), etablering av en ny gruppe av skoler som driver tungbil- og etterudanning for yrkessjåfører samt etablering av en ny gruppe for instruktører for utrykningskjøretøy. De to førstnevnte gruppene har vokst dobbelt så fort som estimert i 2014 mens sistnevnte først kom i gang med innmelding rett før jul etter et registerarbeid.

Alt i alt har det vært innmeldt tre ganger så mange bedrifter/hovedmedlemmer i NOORSI i 2014 som i et normalår og pilene peker mot passering av 600 medlemmer i første kvartal.  I 2015 er det estimert at mer enn 100.000 personer opplært gjennom kurs og instruktører tilknyttet NOORSI.

NOORSI har i 2014 fått en rekke samarbeidspartnere, noe som er svært viktig i NOORSI sin fremtidige strategi. Flere søknader om å bli samarbeidspartnere ligger til behandling. For samarbeidspartnere se HER

NOORSI arbeider nå med fagområder under Arbeidstilsynet, Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB), Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og Statens Vegvesen. For nærmere oversikt over gruppefordelingen under de forskjellige myndigheter, se HER

For oversikt over NOORSI sine grupper, se HER - for gruppeledere se på den enkelte gruppe.

For nyetableringen av FFSN i 2014, se www.ffsn.no

Alt i alt har 2014 vært et godt år for NOORSI, hvor samarbeidsrelasjoner med foreninger, faggrupper, bransjer og relevante selskap (samarbeidspartnere) har vært hovedfokus samen med teknologisk utvikling. Hovedtyngden i NOORSI er fortsatt foretak under sertifiseringsordningen, men det ligger utvilsom en bransmessig styrke i den store faglige bredden som nå er etablert for NOORSI i 2014. Samtlige fagområder/grupper som har kommet inn har nær relasjon med etablerte medlemmer og passer meget godt inn i NOORSI sin profil.

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev