Meny

Søk

Meny

Utrykningsinstruktørene inn i NOORSI

NOORSI hadde møte med en gruppe instruktører for utrykningskjøretøy, ambulanse og brannvesen i Norge, på Gardermoen 4. november. Instruktørene for utrykningskjøretøy valgte NOORSI som bransjeorganisasjon og danner nå egen faggruppe i NOORSI.

Det har over en tid vært vurdert om NOORSI skal påta seg å organisere en bransjesammenslutning for instruktører som driver opplæring i Norge for utrykningskjøretøy, herunder ambulanser og brannvesen. Det ble i den forbindelse invitert til et informasjonsmøte på Gardermoen 4. november 2014 på initiativ fra instruktørene.

Etter informasjon og diskusjon blant utrykningsinstruktørene ble det besluttet at instruktørene vil innå i NOORSI med en egen faggruppe,- Faggruppe utrykningsinstruktører. Formålet er å fremme interessene til utrykningsinstruktørene i Norge herunder selvfølgelig godkjente kursarrangører etter Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Kapittel 3.

Faggruppen passer godt inn i NOORI sine øvrige fagområder og faggruppen vil legge stor vekt på samarbeid med Statens Vegvesen i forhold til opplæring i henhold til kode 160 Utrykningskjøretøy. Faggruppen vil legge stor vekt på å være en konstruktiv høringsinstans og bidragsyter opp mot myndighetene når det gjelder dette fagområdet.

NOORSI har 25 års erfaring med bransjearbeid og vil utvilsomt kunne bidra positivt både når det gjelder samarbeid med relevante myndigheter og som høringsinstans i forskriftsarbeid.  NOORSI vil dessuten legge stor vekt på faglige møter og sammenknytning av instruktører i en felles bransjesammenslutning.

Som leder av faggruppen ble Tor-Olaf Billing valgt. Billing er undervisningsansvarlig for kjøreopplæringen ved Sørlandet Sykehus HF, Prehospitale tjenester. 

Faggruppen er i full funksjon fra første dag med NOORSERVICE som sekretariat.

Faggruppen vil arbeide med medlemsfordeler og bransjearbeid, herunder:

  • Høringer og kommentarer ved forskriftsendringer
  • Uttalelese ved endring av læreplaner eller annet som berører bransjen
  • Faglige møter for gruppen, herunder mulighet for middag/sosialt og nettverksbygging
  • Arbeid for bransjetilhørighet
  • Fagsamlinger og konferanser
  • Etterutdanningskurs, eksempelvis samkjøring
  • Rabatter og andre medlemsordninger/fordeler

NOORSI vil i løpet av kort tid komme med mer informasjon om fagmøter og arrangement i gruppens regi.

Er du interessert i å være med i Faggruppe Instruktører Utrykningskjøretøy:

Enkelt innmeldingsskjema HER

Eller meld deg inn via vår web HER, vi tar alltid kontakt for sikre korrekt gruppetilhørighet da noen driver som instruktør innen flere av våre fagområder og ønsker å være med i flere faggrupper.

Har du spørsmål kontakt NOORSI på 33309940 eller Audun T. Sætre tlf 92447998

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev