Meny

Søk

Meny

Vekst på de fleste områder i 2016

NOORSI hadde fin vekst på de fleste fagområder i 2016. Det eneste som hadde klar tilbakegang var offshore, hvor det har vært meget stille siste året. For øvrig viser resultatene god fremgang på alle øvrige fagområder.

NOORSI har de senere år ekspandert betydelig, og stadig nye fagområder er kommet til. Styrets strategi fra noen år tilbake har vært at NOORSI som bransjeorganisasjon skal håndtere de saker som naurlig hører til under bransjearbeidet, mens Norsk Organisasjonsservice AS skal håndtere det meste av det kommersielle, herunder blant annet trykkeri, læremateriell, kurs, konferanser og annet som naturlig hører inn under dette. For å koordinere dette ble adm.dir i NOORSI styreleder i Norsk Organisasjonsservice AS fra 2014.

NOORSI baseres i stor grad på bidrag og innsats med ekstern kompetanse fra de mange faggrupper, styrer og gruppeledere ute i organisasjonen, men fikk styrket sekretariatet med ny fagsjef fra mai 2016. Dette har gitt en betydelig bedre oppfølging på blant annet de forskjellige IT systemer som NOORSI som bransjeorganisasjon tilbyr ute i bransjene. I tillegg arbeides det med en tettere oppfølging av faggruppene ute i felt. Pr 1. januar 2017 er NOORSI med alle faggrupper engasjert under en rekke myndigheters regelverk og bransjeaktører, blant annet Arbeidstilsynet, Statens Vegvesen, DSB, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet. Dette har etter vært blitt meget faglig krevende, da man skal yte kompetansebistand til medlemsbedriftene på mange plan. Det faglige arbeidet blir nå også i stor grad ivaretatt av styrene i de forskjellige faggrupper.

VGS Gruppen ledes av representant fra Sam Eyde VGS og  har i 2016 hatt omtrent samme aktivitetsnivå som i 2015, imidlertid er det en betydelig økt delktakelse på kurs og konferanser fra videregående skoler.

DOK48 gruppen ledes nå av Forsvaret - Sertifisert opplæring og har hatt en meget høy aktivitet i 2016, som de foregående årene. En rekke nye læreplaner er produsert.

Tungbilgruppen ledes nå av et eget styre, som har styremøter ca hver 3. måned. Det har vært en betydelig aktivitetsøkning siden gruppen fikk eget styre i slutten av 2015. Det var ca 100% økning i deltakelsen på siste konferanse, sammenlignet med høstkonferansen 2015.

Utrykningsinstruktørene ledes av et eget styre, som har 2-3 styremøter årlig. Gruppen har hatt fin fremgang i 2016, og det har vært økning i innmeldinger og deltakelser.

Forening for Sikkerhetsrådgivere i Norge (FFSN) er en egen forening i NOORSI, registrert i Brønnøysundregisteret med eget styre. Foreningen har felles sekretariat og kontingentordning med NOORSI, og Adm Dir i NOORSI er forretningsfører. Foreningen hadde den største veksten i 2016 av alle fagområder, og konferansene ble sammenlagt de konferanser med flest deltakere i 2016.

Offshore og sjøfartgruppen har hatt liten aktivitet i 2016, grunnet meget labert marked for kurs mm.

Norsk Organisasjonsservice AS hadde i 2016 samlet sett en økning på 5,5%, noe som anses som meget bra med tanke på at hele markedet for offshore nærmes falt bort, med de konsekvenser dette fikk blant annet for læremateriell, kurs og konferansedeltakelser.

I sum ble 2016 et meget godt år for NOORSI, og alle rapporter fra organisasjon, datterselskaper og faggrupper vil sammenfattes i årsmøtemappen for årsmøtet som i år går av stabelen 28. april.

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev