Meny

Søk

Meny

Vel gjennomført årsmøte på Sundvolden

NOORSI gjennomførte sitt 26. årsmøte på Sundvolden Hotel!

NOORSI gjennomførte sitt 26. årsmøte på Sundvolden Hotel i Buskerud fredag 29. april. Samme dag ble det i forkant også avholdt medlemsmøte hvor det ble tatt opp dagsaktuelle saker fra bransjen.

Årsmøtet ble gjennomført i en meget god stemning og Kurt Thu fra Zafe AS ble valgt til ordstyrer. Det ble i den nesten 80 sider tykke årsmøtemaappen dokumentert vekst på stort sett alle områder, og både NOORSI og datterselskapene går meget godt.

Året 2015 viser det utvilsomt det beste resultat i NOORSI sin historie. Egenkapitalandelen i NOORSI er nå på mer enn 97% og NOORSI er en særdeles solid virksomhet som står stødig på flere bein. Den meget krevende omorganiseringen som ble startet i 2013 er nå vel gjennomført og en betydelig modernisering er tilnærmet fullført. De større og krevende sakene man stod i for noen år siden er alle landet med godt resultat. De ansatte i NOORSI og datterselskapene har stått på og skapt et godt resultat i fellesskap og det har vært en meget stabil arbeidsstyrke  de senere år. Imidlertid har det blitt ansatt fagsjef i NOORSI som har tiltredelse 1. mai 2016.

Bent Moldvær ble enstemmig gjenvalgt som styreleder i NOORSI, et verv han for øvrig kombinerer med et politisk verv som varaordfører i Tønsberg Kommune. I tillegg ble Odd Arne Sjøberg innvalgt som ordinært styremedlem etter Knut Sollesnes som har vært med i styret i mange år. Odd Arne arbeider til daglig ved Sam Eyde Videregående Skole og er for øvrig også landslinjekoordinator for Landslinjene for Anleggsmaskiner. For øvrig ble også Lars P. Holand fra Norske Skog AS innvalgt som vararepresentant. Maria Granlund, Inge Eriksen og Reidar Bligaard var ikke på valg i år.

Årsmøtet ble avsluttet med en meget hyggelig middag med god stemning i Gildehuset, som har flotte fasiliteter og  metertykke vegger fra 900 tallet.

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev