Meny

Søk

Meny

Om Noorsi

NOORSI- Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse

Bransjeorganisasjonen for kompetanse på sikkerhet!

Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse (NOORSI) er en non-profit medlemsorganisasjon.
Organisasjonen er landsdekkende og registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnr. 971 317 418.

Årsmøtet
Organisasjonens øverste organ er årsmøtet hvor medlemmene selv fatter beslutninger.

Styret
Styret velges av årsmøtet og blant organisasjonens medlemsbedrifter (hovedmedlemmer)..

Administrerende direktør
Styret ansetter administrerende direktør som er daglig leder.

Sekretariat
Norsk Organisasjonsservice er sekretariat. Sekretariatet ligger i Tønsberg.

Kontor
NOORSI med datterselskap har kontorer i Tønsberg og Sandefjord.

Datterselskap
NOORSI har to datterselskap Norsk Organisasjonsservice AS og ASAS Sertifisering AS.

Norsk Organisasjonsservice AS er et heleid datterselskap i NOORSI som tilbyr sekretariatstjenester mm til organisasjoner.

ASAS Sertifisering AS er et selvstendig selskap med eget styre. Selskapet er et sertifiseringsorgan for opplærings og sakkyndige virksomheter, utpekt av Arbeidstilsynet. ASAS har i snart 20 år sertifisert en betydelig del av bransjen for sertifiserte virksomheter.

Hva gjør vi?
NOORSI er paraplyorganisasjon for andre bransjeforeninger og faggrupper som arbeider med sikkerhet og sikkerhetsrelaterte tema, herunder instruktører, tekniske/sakkyndige kontrollører, forlag, sikkerhetsrådgivere, håndterere av farlig gods, tungbilskoler og etterutanningsinstitusjoner, videregående skoler, utrykningsinstruktører og andre som arbeider med sikkerhetskompetanse. En betydelig del av medlemsbedriftene er etter hvert også sakkyndige virksomheter som arbeider med sikkerhetskontroll på maskiner, i landbasert industri, skip og offshore.

I den senere tid er det også kommet til en rekke større industribedrifter, rederi og andre foretak som har interesse av sikker og kvalitetsmessig opplæring og kontroll. Størstedelen av dagens truckførere og kranførere for land og offshore samt brukere av annet teknisk arbeidsutstyr utdannes av NOORSI -instruktører over hele landet.

Tilsammen læres det opp nærmere 90.000 personer årlig av organisasjonens medlemmer. Organisasjonens hovedformål er å bidra til faglig utvikling av instruktører og kontrollører samt være bindeledd mellom disse og andre yrkes- og bransjeorganisasjoner.

Organisasjonen er medlemmenes talerør mot offentlige myndigheter og skal ivareta medlemmenes  interesser overfor de berørte instanser. NOORSI med alle sine faggrupper er i dag sterkt engasjert under Arbeidstilsynet (sertifiserte opplærings- og kontrollforetak samt VGS gruppen), Direktoratet for sikkerhet og beredskap - DSB (NOFAG - Norsk forening for Farlig Gods), Statens Vegvesen (tungbilskolene, YSK og utrykningsinstruktørene), Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet (offshore og sjøfartsgruppen).

Gjennom NOORSI har du et talerør for dine interesser. NOORSI har et aktivt styre og fagstyrer som jobber for medlemmenes interesser og foreningens formål. 

Bli medlem og vi lover å gjøre alt vi kan for å ivareta din og din bransje sine interesser.

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev