Meny

Søk

Meny

Organisering

NOORSI er en organisajon med meget stor bredde i fagkompetanse. Derfor baseres mye av arbeidet på bruk av innleid personell gjennom medlemmenes kompetanse til kurs, konferanser, faggrupper mm. Dette på grunn av at et sekretariat med fast ansatte vil bli av en uforholsmessig størrelse for å kunne dekke alle fagområder.

NOORSI har sitt sekretariat i Norsk Organisasjonsservice AS sammen med andre foreninger. I hovedsak så er det tre fagområder innen Norsk Organisasjonservice AS. Dette er NOORSI Skolen, Sekretariat, økonomi og konferanse samt materiell og produksjon.

Se http://www.noorservice.no

NOORSI ledes til daglig av Administrerende direktør som også er styreleder i Norsk Organisasjonsservice AS. NOORSI har et omfattende samarbeid med en rekke ander foreninger og organisasjoner og deltar i faglig komitearbeid over hele landet i mange bransjer.

NOORSI har til enhver tid nedsatt en rekke grupper ut utvalg.

 

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47

 

Meny

Nyhetsbrev